September 10, 2008

02:07Jag slits mellan känslor och mina ögon svider.

1 comment :